dijous, 23 de maig de 2013

Ocupació del rectorat de la UB


Treballadores i estudiants ocupen el Rectorat de la UB per mostrar un posicionament conjunt davant el desmantallament de la universitat pública.

Ens dirigim a la Secretaria General d’Universitats i a l’Equip de Govern de la UB amb un posicionament ben clar:
  • Ens oposem a qualsevol mesura de reducció de personal docent i PAS i a la precarització dels llocs de treball. No acceptem cap acomiadament ni no renovacions de contractes.
  •  Exigim la derogació de les mesures que han implicat i que impliquin la pujada de taxes de matrícules i reducció d’ajudes econòmiques per subvencionar-les, que exclouen de l’educació superior a un gruix majoritari dels estudiants per raons únicament econòmiques.
  •  Exigim transparència en els pressupostos de la universitat.
  • Exigim la comunicació de les decisions i les condicions que afecten la continuïtat laboral de treballadors i treballadores i del estudiantat a la universitat.
  • Proposem el reconeixement de les assemblees com a espais reals de debat, comunicació i presa de decisions, i exigim per això, l’alliberament d’hores lectives que permetin l’encontre real i efectiu entre professorat, alumnat i PAS.
La lluita és conjunta i els nostres objectius són col·lectius; és per això que fem una crida a la mobilització a tota la comunitat universitària, demanant el vostre suport i la unió a aquesta acció que ens fa més visibles, més fortes, i que pretén fer escoltar la nostra veu.
ES FA UNA CRIDA A QUE TOTHOM VAGI CAP AL RECTORAT! LA LLUITA CONTINUA!